Blad Klooster: thema Stilte

Het lentenummer van het blad Klooster gaat over stilte.

 

Priorin Hannah van Quakebeke osb, priorin van Priorij Bethanië in Loppem spreekt over haar liefde voor de stilte;
‘Het samen stil zijn verbindt ons op bijzondere wijze, misschien nog wel intenser dan wanneer we spreken’.

 

Arjan Broers duikt in de wereld van de stadskloosters. Hij ging op onderzoek uit en hoorde: ‘ dit is een tijd van verandering. Mensen zoeken nieuwe vormen van samenleven, met meer samen, meer stilte, meer eenvoud.’ Verslag van een speurtocht.

 

4 verhalen over : Ik luister,

religieuzen over hun stille leven;
‘een goed woord in een zee van stilte’.
4 verhalen over : Ik zwijg,

leven in aandacht;
‘stilte brengt je in verbinding met jezelf’

 

Stilte in Nederland, persoonlijke verhalen, foto’s om bij stil te staan en een overzicht van de mooiste stilteplekken in ons land, een bijzonder Paasverhaal, waarin de trappisten van Zundert een rol spelen.
Alice Klaver, lerares op een basisschool, bracht met een groep vrienden een weekend oor in het Sint –Liobaklooster . Zij schrijft over haar belevenissen.

 

Verder nog verhalen van Marinus van den Berg, Wil Derkse, Erik Borgman, Broeder Thomas Quartier osb, Sacramentijn Jan van Burgsteden en Tini Brugge.