Boek: Dominicanen en Dominicanessen in Sittard

In de Michielskerk in Sittard – de voormalige kloosterkerk – is woensdag 26 juni een boek gepresenteerd over 400 jaar aanwezigheid van dominicanen en dominicanessen in Sittard. De eerste exemplaren werden aangeboden aan provinciaal René Dinklo o.p., bisschop Harrie Smeets van Roermond, burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen, deken Wilbert van Rens van Sittard en theoloog en lekendominicaan professor Erik Borgman.

 

Sittard kende in de zeventiende en achttiende eeuw binnen de stadswallen een klooster van dominicanen en dominicanessen. In het stadsbeeld is hun aanwezigheid tot op de dag van vandaag zichtbaar. In het jaar waarin de Orde 800 jaar bestond werd daar een symposium over georganiseerd, wat uiteindelijk resulteerde in dit boek.

 

De dominicanen vestigden zich vanuit Maastricht in 1622 in Sittard en bouwden een klooster aan de Oude Markt met de aangrenzende barokke St.-Michielskerk op de Markt. De dominicanessen vestigden zich in 1649 vanuit Brugge in het Agnetenbergklooster aan de Plakstraat.

De kloosterlingen verbonden hun leefwijze met een onderwijstaak. Voor de dominicanen kwam daar hun assisterende werkzaamheid bij in de parochiële zielzorg in stad en omgeving.

 

Mede op basis van niet eerder bestudeerde bronnen uit binnen- en buitenland brengt dit rijk geïllustreerde boek het veelkleurige dominicaanse verleden weer tot leven, met aandacht voor politieke, sociale en culturele dimensies.

Het boek, een mooie bouwsteen voor de geschiedenis van Sittard, is een bundel van enkele honderden pagina’s met diverse bijdragen, onder redactie van Chris Dols, Guus Janssen en Kees Schutgens met medewerking van Guus Bary.

 

Dominicanen en dominicanessen in Sittard wordt in een beperkte oplage uitgegeven door Uitgeverij Verloren en kost 35 euro. Bestellen kan via de website van de uitgever: www.verloren.nl. ISBN 978 90 8704 795 5