Tweede nieuwsbrief verschenen

Nieuwsbrief Dominicanessen van de Heilige Familie

De Dominicanessen van de Heilige Familie zijn katholieke kloosterzusters, wonend in Nijmegen. We leven in gemeenschappen en besteden dagelijks tijd aan persoonlijk en gezamenlijk gebed. Dat doen we omdat we een leven willen leiden, dat gericht is op de liefde van God. Deze liefde verdiepen we door het bestuderen van theologie en andere disciplines, zoals geschiedenis, kunst, psychologie en natuurwetenschappen. Elke zuster gebruikt haar specifieke kennis en talenten om andere mensen te vertellen over God en het geloof. In deze nieuwsbrief laten we je graag een blik werpen op enkele van onze bezigheden.

Meer informatie vind je op onze website, dominicanessenvanneerbosch.nl , ons Youtubekanaal of onze Facebookpagina.

 

In oktober werd de tweede nieuwsbrief verstuurd met daarin meer over het leven van de volgende generatie zusters Dominicanessen van de H. Familie.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de jongste zusters, kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt.