Gebed voor de synode

Bij de voorbereidingen op de synode 2021-2024 heeft het synodesecretariaat een klassiek gebed verspreid onder gelovigen wereldwijd: Adsumus Sancte Spiritus (‘Wij staan voor U, Heilige Geest’).

Het is een eenvoudige vertaling van een eeuwenoud gebed dat wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560-636).

Het gebed werd gebeden tijdens vele synodes in de geschiedenis van onze Kerk.

 

Ook elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met dit gebed tot de Heilige Geest.

Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen. Amen.