In gebed verbonden

Een van de mooie aspecten van ons leven  als religieuze vind ik het gebed.

Door de dag heen wordt altijd wel ergens in de wereld gebeden.

In kerken, kapellen, kloosters en abdijen en bij mensen thuis of onderweg.

Ik voel mij in gebed verbonden met de wereld en de mensen om mij heen.

De oproep om in deze tijd meer tijd aan bidden te besteden spreekt mij dan ook aan.

 

Zondag 22 maart begon vanaf 12 uur een gebedscirkel  via het internet. Ieder uur kon men meebidden met het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom.

 

Tijdens de persconferentie van premier Rutte op dinsdag 21 april bleek het einde van de maatregelen nog niet in zicht te zijn.

Er is een kleine versoepeling, maar de meeste maatregelen blijven noodzakelijk.

De vraag om vol te houden, geldt ook voor het bidden in deze zo spannende tijd.

Het onderstaande gebed kan daarbij tot hulp zijn.

 

Gebed van de Nederlandse bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.

Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.