Roepingenzondag: Je komt als geroepen

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2020 is dat op 3 mei. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Je komt als geroepen’.

 

Evenals andere jaren hebben de bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen binnen het Interdiocesaan roepingenoverleg samengewerkt aan materialen voor deze dag. Het materiaal bestaat uit een folder, een gebedenboekje en een poster.

Op deze Roepingenzondag is speciaal aandacht voor het horen van en openstaan voor het Woord van God.

Wat wil ik met mijn leven en wat wil God van mij?

 

“Het woord ‘roeping’ kan in een ruime zin begrepen worden als oproep van God. Het bevat de oproep tot leven, de oproep tot vriendschap met Hem, de roeping tot heiligheid, enzovoort. Dit heeft een grote waarde, omdat het heel ons leven plaatst voor de God die ons bemint. En dit stelt ons in staat te begrijpen dat niets de vrucht is van een zinloze chaos, maar dat alles onderdeel kan worden van een antwoord aan de Heer, die een schitterend plan voor ons heeft” (Paus Franciscus, Christus vivit, 248).

 

Dit jaar zal er evenals vorig jaar in de eerste week november een nationale roepingenweek worden gehouden waarin aandacht en gebed wordt gevraagd voor het roepingenwerk. Ook is er van 16-18 oktober een landelijk roepingenweekend gepland.

 

Poster Roepingenzondag 2020