Leven met Dominicus door Arjan Broers

Leven met Dominicus

Arjan Broers noemt zichzelf journalist, zingever en zinkrijger. Hij schrijft en adviseert over waarden en levensbeschouwelijke thema’s.

 

In de inleiding schrijft Arjan: het ligt niet voor de hand om een boek te schrijven met de titel Leven met Dominicus. We weten niet zo veel van deze Spaanse priester uit de dertiende eeuw en er is nauwelijks iets van hem bewaard gebleven.

Dominicus bracht een beweging op gang die nog tijdens zijn leven Europa een nieuw elan gaf. Van overal kwamen getalenteerde mannen en vrouwen, alsof ze zaten te wachten op een navolgbaar ideaal en een structuur om dat ideaal vorm te geven.

In de eerste eeuw na de stichting in 1216 trok de beweging al dertigduizend leden. Zij sloten zich aan bij de Orde van de Predikers – en vonden daarin hun eigen stem. Want als er iets opvallend is aan dominicanen, dan is het hun veelstemmigheid. Er waren en zijn onder hen mystici, denkers en wetenschappers te vinden, volksheiligen, pausen, juristen, kunstenaars en inquisiteurs. Die veelstemmigheid bestaat tot op de dag van vandaag.

Enkele bekende namen zijn: Thomas van Aquino, Meister Eckhart, Bartolomée de las Casas, Catharina van Siëna, Martin de Porres en in onze tijd Edward Schillebeeckx.

 

Dominicus schiep in de sterk veranderende cultuur van zijn tijd een structuur, bestaande uit een taak, een levenshouding en een organisatievorm.

Zeven elementen die daarvoor bepalend zijn komen in dit boek aan de orde.

Beweeglijkheid, nieuwsgierigheid, ontvankelijkheid, democratie, mystiek, compassie en waarheid.

 

Ieder hoofdstuk bevat een verhaal over Dominicus en zijn volgelingen door de eeuwen heen en een interview met een volgeling van nu. Daartussen staan korte bespiegelingen over wat leven met Dominicus voor ons nu kan betekenen:

Nieuwsgierig en aandachtig, dankbaar en ontvankelijk, zwijgend en sprekend, verbonden en authentiek, in vrijheid.

 

Uitgever: Meinema

ISBN 978 90 211 4338 5

  • Omvang 95 blz. 
  • Formaat 12,5 x 19,5 cm 
  • Uitvoering pocket
  • Uitgavejaar 2013