Na 22 jaar Professieviering bij zusters Dominicanessen

Voor het eerst sinds 1998 was bij zusters dominicanessen in Nederland een professieviering. Marga Zwiggelaar en Marieke Al spraken op 16 november hun verbintenis uit met de dominicanessen van Neerbosch, voor drie jaar.

 

Vanwege corona was het vastgestelde aantal bezoekers beperkt tot 30, uit de familie- en vriendenkring van de zusters en van de dominicaanse familie. Ook moest de pax achterwege blijven, de verwelkoming met een omarming, door alle leden van de dominicaanse familie.

 

Niettemin was het een warme en nabije viering, waarin zuster Marga Zwiggelaar en zuster Marieke Al, die als kloosternaam M. (Maria) Catharina aannam, ontroerd en helder hun getuigenis en professie uitspraken. De viering werd door honderden mensen via de livestream bekeken.

 

René Dinklo, provinciaal overste van de dominicanen in Nederland, was voorganger. De professie werd afgelegd ten overstaan van zr. Regina Mattens, de overste van de dominicanessen van Neerbosch. Zij reikte hen ook een zilveren ring aan als bezegeling van de tijdelijke verbintenis met de congregatie.

                  

In zijn homilie prees René Dinklo de moed van de oude en de nieuwe zusters om pionierswerk te gaan verrichten. Zoals de meeste congregaties die in de 19e eeuw zijn opgericht leek het erop dat ook de dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch op weg was naar de voltooiing. ‘Terecht is echter de vraag opgeworpen als feitelijk blijkt dat er wel mannen in Nederland zijn die dominicaan willen worden waarom er geen vrouwen te vinden zouden zijn die dominicanes zouden willen worden, met het oog op de verkondiging.’

 

René Dinklo wees op de specifieke kracht van de dominicaanse spiritualiteit als een open spiritualiteit. Op de website van de dominicanen is de overweging te lezen.

 

Ter afsluiting van de viering zongen de twee nieuwe zusters samen het Salve Regina in de dominicaanse toonzetting.

 

zie ook website dominicanen.nl