Nieuw intreden bij de Dominicanessen

 

Dinsdag 7 november, op het feest van de heiligen van de Dominicaanse orde,

vond in de Dominicuskapel van de zusters Dominicanessen te Neerbosch

de intredeviering plaats van Esther en Mariëlle.

 

De zusters en enkele genodigden waren hierbij aanwezig en hoorden de motivatie van Esther en Mariëlle waarom zij na vele jaren van zoeken deze stap gezet hebben.

 

 

Met de intrede begint een tijd van verdieping en ingroeien in het Dominicaanse leven.

Wij gunnen Esther en Mariëlle  de tijd om te onderzoeken of de levenswijze als Dominicanes met de pijlers: gebed, gemeenschap, studie en verkondiging hun weg is.

Dit zal gebeuren in rust en stilte, zonder media-aandacht.

Esther en Mariëlle zullen vanaf 7 november wonen in het noviciaatshuis van de congregatie.