Nieuwe intreding bij de Dominicanessen

 

Zondag 7 november, op het feest van de heiligen van de Dominicaanse orde, vond in de Dominicuskapel van de zusters Dominicanessen te Neerbosch tijdens een vesperviering de intredeceremonie plaats van Nadia.

 

De zusters en enkele genodigden waren hierbij aanwezig en hoorden de motivatie van Nadia waarom zij na vele jaren van zoeken deze stap gezet heeft.

 

Met de intrede begint een tijd van verdieping en ingroeien in het Dominicaanse leven.

Wij gunnen Nadia  de tijd om te onderzoeken of de levenswijze als Dominicanes met de pijlers: gebed, gemeenschap, studie en verkondiging haar weg is.

Dit zal gebeuren in rust en stilte, zonder media-aandacht.

 

Nadia zal vanaf 7 november wonen in het noviciaatshuis van de congregatie.

 

Zuster Regina, algemeen overste overhandigt de Constituties aan Nadia