Nieuwe landelijke werkgroep synodaliteit

lekendominicaan Karin Bornhijm en dominicaan Richard Steenvoorde maken deel uit van de nieuwe ‘Landelijke werkgroep synodaliteit’ van de rk-kerk.

 

De werkgroep is ingesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie met de opdracht te werken aan een Nederlands vervolg van het synodale proces dat paus Franciscus heeft geïnitieerd.

 

De werkgroep zal gespreksthema’s uitwerken waarmee men onder meer in parochies aan de slag kan.

Ook wordt een samenvatting gemaakt van het synthesedocument van de bisschoppensynode die in oktober 2023 is gehouden in Rome.

 

De Nederlandse vertaling van het document is nu al beschikbaar op:

www.rkkerk.nl

De landelijke werkgroep streeft ernaar om in februari parochies, religieuze ordes en congregaties en andere organisaties en instellingen die gesprekken organiseren, nader te informeren en uit te nodigen tot gesprek in dialoog.