Overleden: Zuster Maria Elizabeth van der Wilk o.p.

Elizabeth groeide op als oudste in een gezin van vijf dochters.

Van jongs af aan was Bep, zoals ze genoemd werd, leergierig. Ze wilde graag van alles te weten te komen. Na de lagere school ging Bep naar de Mulo en daarna naar onze kweekschool in Nijmegen.

Geslaagd als onderwijzeres keerde ze terug naar Den Haag. Naast haar baan als onderwijzeres studeerde Bep in haar vrije uren voor de hoofdakte en vervolgens voor het staatsexamen HBS –B.  Dit diploma behaalde ze na twee jaar.

 

Vanwege haar grote interesse in de geschiedenis en ontwikkeling van de aarde ging ze geologie studeren aan de universiteit in Leiden. In 1961 behaalde ze haar kandidaatsexamen Wiskunde en Natuurwetenschappen en in 1965 haar doctoraal. Ze kreeg een aanstelling op de universiteit in Leiden als wetenschappelijk medewerker; ze verzorgde colleges, was hoofd van het sedimentologisch laboratorium en deed geologisch veldwerk in Frankrijk en Spanje.

Vele jaren was ze werkzaam op de educatieve dienst van Naturalis.

 

Vanaf de kleuterschool tot en met kweekschool had ze onderwijs en vorming gekregen van de dominicanessen van Neerbosch.  Daar ontmoette ze zuster Madeleine Ahsmann, hoofd van de school in Den Haag. Tussen beide zusters groeide een vriendschap voor het leven. In haar zoeken naar kennis, waarheid en liefde  voelde Bep zich thuis bij de Dominicaner Orde.

Het devies van de Orde  “Contemplari et contemplata aliis tradere”: overwegen en wat je daarin ontdekt aan anderen doorgeven, was haar op het lijf geschreven.

Dit heeft ertoe geleid dat zij intrad bij de Dominicanessen van Neerbosch.

In 1969 deed zij haar professie .

 

In de congregatie heeft ze verschillende functies bekleed.

In Dominicaans verband schreef ze artikelen over haar eigen congregatie en andere congregaties voor diverse tijdschriften en voor de website van Dominicaans Nederland. Ze was internationaal georiёnteerd, vertaalde het internationale dominicaanse nieuws voor belangstellenden en nam deel aan congressen.

Ze combineerde een religieus leven met een wetenschappelijke carrière.

 

Vanwege afnemende  gezondheid gaf ze in 2018 aan naar Nijmegen te willen verhuizen. Begin februari 2019 verliet ze haar geliefde Leiden en vestigde zich in Huize Rosa. Daar overleed ze op 7 maart 2019. Vanuit de overtuiging dat ze een goed leven heeft gehad, legde ze in alle rust en met volle overgave haar leven in handen van haar Schepper.