Overleden: zuster Maria Frederica Peerdeman o.p.

Zuster Frederica was het negende kind in een gezin van twaalf kinderen.

Zij is altijd nauw betrokken geweest bij het wel en wee van haar familie.

Vanaf haar intrede in de congregatie heeft zij zich met grote ijver en blijmoedigheid ingezet in de huishouding. Vooral de was had haar aandacht en liefde.

In solidariteit met haar medezusters droeg zij op deze manier bij aan het verwezenlijken van het doel van de congregatie.

Zuster Frederica had aandacht voor de zwakke en kwetsbare mensen in de samenleving. Velen konden rekenen op haar aandacht, haar praktische hulp en gebed.

Zij vertrouwde op de Geest van God en de hulp van Maria. Bij Maria van Altijddurende Bijstand vond ze steun en troost in moeilijke tijden.

 

Een groot deel van haar leven heeft zij gewoond in het klooster aan de Kootwijkstraat in Den Haag. Ook heeft  zuster Frederica in Huize Heeckeren te Goor en in verschillende huizen te Nijmegen gewoond.  De laatste jaren in Huize Rosa.

 

Zelf schreef zij over haar leven:

“Zelf ben ik een schakeltje in het geheel van de Congregatie en zo probeer ik een steentje bij te dragen, door me in te zetten waar ik nog kan ( volgens krachten en middelen).

De gemeenschap is me dierbaar, daar we samen onze roeping proberen waar te maken, om respectvol met elkaar om te gaan, ook in moeilijke tijden.

Het besef dat ik er niet alleen voor sta, maar dat we er samen aan mogen werken het werk van St. Dominicus verder uit te dragen, waarvoor ik me aan de congregatie heb verbonden. Om zo, samen met Gods Geest bezield te streven naar de voltooiing van ons leven.”

 

Op 15 maart 2020 is zij overleden.

Moge zij rusten in vrede, bij de Heer aan wie zij haar leven toegewijd heeft.