Overleden zuster Justina Koene

Op 5 augustus 2019 overleed zuster Justina (96 jaar)

 

Zuster Justina groeide op in een gezin van 12 kinderen. Zij was het zesde kind.

Het katholieke geloof en de voor hen daarmee samenhangende toewijding aan mensen, waren kenmerkend voor het gezin.

 

Op 19 jarige leeftijd trad zij in bij de Dominicanessen van Neerbosch.

In verschillende kloosters verrichtte zij huishoudelijk werk: zij maakte huis en scholen schoon, deed de was, stookte kachels op, werkte in de tuin, keek om naar de kippen, verzorgde zusters, naaide mee aan nieuwe kleding en nog veel meer.

 

In 1959 kreeg zuster Justina de kans om voor kok te gaan studeren en volgde meerdere cursussen. behaalde het diploma, ontving het certificaat ‘Voedingsleer en warenkennis’ en behaalde later het slagersdiploma. Zij was als kok werkzaam, in Utrecht, het Piusconvict en de Rosastichting.

Toen de kloosters waar zij werkte opgeheven werden solliciteerde zij zelf naar de functie van kok in een bejaardenhuis in Spanbroek. Ruim twaalf jaar heeft zij daar met veel plezier gewerkt. Acht jaar als kok en daarna als adjunct-directrice. Na nog eens tien jaar als vervangend directrice in Oosthuizen en hoofd bejaardenzorg in Obdam te zijn geweest schreef zij: ‘Het is mooi geweest.’

In 1994 kwam Justina naar Catharinahof, in Nijmegen. Ook daar deed zij wat hart en handen te doen gaven: hand- en spandiensten, omzien naar zusters, waken bij zieken.

 

Toen zij zelf zorg nodig had verhuisde zij naar Huize Rosa .

Haar lichaam en geest namen geleidelijk in kracht af, maar zij straalde voor ieder die haar ontmoette dankbaarheid en liefde uit.

De bron waaruit zij geleefd en gewerkt heeft: “Beminnen is geven,

geven is beminnen” werden zo voor allen  zichtbaar.

 

Na een lang en vruchtbaar leven is zij bij haar Schepper thuisgekomen . . . .