Roepingenzondag 30 april 2023

Op verschillende momenten in het jaar wordt er extra aandacht en gebed gevraagd voor roepingen. Ieder jaar is in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen Roepingenzondag. Sinds enkele jaren organiseren de bisdommen en de KNR in november een Nationale Roepingenweek.

 

Roepingenzondag 30 april 2023: ‘Draag Christus de wereld in’

 

Het thema van deze Roepingenzondag is ‘Draag Christus de wereld in’. Op de poster en het gebedsprentje zie je jongeren die het kruis van de Wereldjongerendagen door Nederland hebben gedragen. Ze hebben bij het kruis gebeden in de kerk en het de wereld in gedragen. Het is een krachtig beeld, omdat we allemaal geroepen zijn om Christus in ons doen en laten, in woorden en daden de wereld in te dragen door te getuigen van zijn evangelie.