Ter nagedachtenis aan zuster Hadewych Snijdewind

Op 13 juni 2024 overleed zuster Hadewych Snijdewind.

 

Dory werd als eerste kind geboren in het gezin Snijdewind.                                                      Na haar werden nog drie zoons en een dochter geboren.

In februari 1967 trad Dory in bij onze congregatie en koos als kloosternaam Hadewych. Haar baan in Nijmegen als lerares Nederlands en godsdienst hield ze aan. 

Mei 1970 deed ze haar tijdelijke professie en 2 juni 1979 haar eeuwige professie.

Zuster Hadewych is in de congregatie, maar vooral ook daarbuiten, van bijzondere betekenis geweest. Binnen de religieuze wereld bewoog ze zich op verschillende terreinen. Ze schreef artikelen, preken, hield lezingen en gaf gastcolleges, zelfs in Kiev.

 

Een belangrijk deel van haar leven werkte ze als wetenschappelijk assistent voor de Vlaamse theoloog Edward Schillebeeckx.

In de “Windvlaag”, haar gastvrij huis in Nijmegen, heeft hij zijn laatste levensjaren doorgebracht.

Het leven van zuster Hadewych wordt ook gekenmerkt door zoeken naar diepgang.

Zij voelde zich thuis bij de Trappisten in Midelt, Marokko, waar ze verschillende keren enkele weken is geweest.