Vespers in de veertigdagentijd

Bidden op vrijdag in de  kloostertraditie in de Antonius Abt

 

Op 22 februari, Aswoensdag is de Veertigdagentijd begonnen.

Een periode van veertig dagen (en zes zondagen) om ons te bezinnen op Pasen.

De Veertigdagentijd geeft een speciale ‘kleur’ aan de tijd van het jaar.

Om deze tijd een bijzondere invulling te geven, wordt er in de Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat in Nijmegen elke vrijdag de vespers (avondgebed) gebeden.

 

De vespers in de Antonius Abtkerk zullen worden gezongen, zoals gebruikelijk is in de kloosters. Ze zullen worden begeleid door een aantal (jongere) zusters dominicanessen van Neerbosch, die ervaring hebben met deze manier van bidden.

De vespers beginnen om 17 uur, de kerk is vanaf 16.45 uur geopend.

De eerste vesper is op vrijdag 3 maart,

de laatste in deze reeks op vrijdag 31 maart.

 

Iedereen die wel eens in een klooster is geweest, heeft waarschijnlijk kennis gemaakt met deze oude gebedsvorm. In de kloosters worden ze immers nog dagelijks gebeden.

De vespers zijn een onderdeel van het getijdengebed, dat oeroude wortels heeft.

Van oorsprong is het een Joodse gebedstraditie die ontstaan is in de 6e eeuw voor Christus, na de vernietiging van de tempel in Jeruzalem door de Babyloniërs. Het gebed ontwikkelde zich dan ook in de synagoge, waar driemaal bidden op de dag de tempeldienst verving.

De eerste christenen namen deze gewoonte over. Vooral door de woestijnvaders en in de kloosters werd het getijdengebed verder ontwikkeld.

Het hart van de getijden bleef echter de Joodse psalmentraditie.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt benadrukt dat het getijdengebed het gebed van de hele kerk is.