Zij heeft een verhaal

Daags voor Hemelvaart ontving bisschop Gerard de Korte van Den Bosch de resultaten van het onderzoek ‘Zij heeft een verhaal’ onder 2238 katholieke vrouwen, die pleiten voor een meer zichtbare en inclusievere kerk.

Bisschop De Korte is in de Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor kerk en samenleving en vrouw en kerk.

 

Het onderzoek is gedaan op basis van een enquête, die door 2238 rooms-katholieke vrouwen is ingevuld.

Het Netwerk Katholieke Vrouwen hield de enquête.

“Dat de respons zo hoog zou zijn, overtreft onze stoutste dromen”, aldus Holkje van der Veer, lid van de synodeprojectgroep van het NKV en dominicanes. “Bij de start van dit project, half januari, zei ik al dat paus Franciscus ons wakker kust en dat blijkt meer dan waar te zijn. Dat zoveel vrouwen hun verhalen en verlangens met ons delen is ronduit indrukwekkend.” Met het project ‘Zij heeft een verhaal’ draagt het NKV bij aan het wereldwijde synodeproces waarmee paus Franciscus van alle katholieken inspraak vraagt over de toekomst van de kerk.

De meerderheid van de inzenders tot nu toe is zowel kerkelijk als maatschappelijk actief. Qua leeftijd zijn de meeste respondenten tussen de 40 en de 80 jaar maar ook de jongere en oudere generaties laten van zich horen. De respondenten wonen in alle bisdommen.

 

Onder begeleiding van prof. Dr. Monique van Dijk – Groeneboer, hoogleraar religieuze educatie aan de TST van de Universiteit van Tilburg, ging een speciale onderzoeksgroep aan de slag met de kwalitatieve analyse van de ingestuurde verhalen.