zr Catharina heeft zending als catechist ontvangen

De bisschop van ‘s Hertogenbosch, mgr. Gerard de Korte, heeft zr. Catharina gezonden voor de komende vier jaar als (onbezoldigd) catechist in de Heilige Drie-eenheidparochie te Nijmegen. Ze heeft er een opleiding voor gevolgd via het bisdom.

Een catechist heeft als taak mee te helpen aan de verkondiging, door missionair te werken voor al die mensen buiten de parochie, door het geloof ook daarbinnen in al zijn schoonheid uit te leggen in allerlei vormen, zowel aan kinderen als volwassenen, en dat samen met de vrijwilligers van de parochie. Helemaal nieuw is ze er niet, want ze helpt al een paar jaar bij de Eerste Communie-voorbereiding in de Groenestraatkerk, en heeft een groepje ‘Opnieuw Beginners’ begeleid.

 

Na de zomer start een parochiebrede Alphacursus om voor nieuwkomers alle basics van het geloof aan bod te laten komen. Zr. Catharina bidt ook mee tijdens de nieuwe maandelijkse gebedsavond in de Kruispuntkerk, waar op de eerste vrijdag van de maand van 19:30 tot 20:30 in de stille aanbidding met een enkele overweging tussendoor, gebeden en geluisterd wordt naar de sporen van een toekomst vol van hoop!