Bidden

Als Dominicanessen vormen wij ook een gebedsgemeenschap.

Bidden is een belangrijke pijler in ons leven.

Ons leven, ons werk en ons zijn, staan steeds in verbondenheid met God en in de navolging van Jezus van Nazareth. Om deze band levend te houden zijn gebed en bezinning noodzakelijk.

 

In de evangelieverhalen lezen we dat Jezus zich van tijd tot tijd afzonderde om te gaan bidden. Ook Dominicus was een man van gebed. Wanneer hij op reis was, had hij altijd het evangelie van Matteüs bij zich om er in te lezen en over na te denken.

 

Het is belangrijk om gedurende de dag tijd te reserveren voor gebed om zo het leven van iedere dag mee te nemen in het ritme van het gebed.

Samen bidden hoort bij ons leven.

 

Het hart van ons gebedsleven wordt gevormd door de herdenking van Jezus’ leven, sterven en verrijzenis. In de viering hiervan in de Eucharistie weten wij ons verenigd met Hem en met elkaar. Het is de bron en de uitdrukking van ons leven in gemeenschap.

 

Als religieuze gemeenschap hebben wij door ons getijdengebed deel aan het liturgisch gebed van de Kerk. De woorden in de psalmen, liederen, bijbelteksten en gebeden staan dicht bij het leven.

 

Naast het gezamenlijke gebed is er het persoonlijk gebed.

Door de dag heen kan ieder tijd reserveren voor bezinning, meditatie, lezen in de Bijbel of het bidden van de Rozenkrans.

 

Bidden ….. een weg naar verbondenheid met God en met elkaar.

Bidden doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. We bidden voor elkaar, onze familieleden, de mensen om ons heen, mensen ver weg en voor ieder die ons gebed gevraagd heeft. Wij brengen ook de noden van de wereld voor God.

 

Laat ons uw gebedsintenties weten.