Contemplatie en actie

Contemplatie is een ander woord voor beschouwing.

Contemplatie zou je kunnen omschrijven als het zoeken, ontdekken, ervaren van de aanwezigheid van God in onszelf, in mensen om ons heen, in natuur en wereld.

 

Het is met aandacht kijken, overdenken en in een breder perspectief zetten zodat het jezelf overstijgt. Het heeft invloed op je maatschappelijke keuzes, op de wijze van omgaan met je medemens, de natuur, op de kunstzinnige uitingen.

De contemplatie kan tot actie leiden.

 

Thomas van Aquino, een dominicaanse heilige, heeft het zo gezegd:

Contemplare et contemplata aliis tradere:

“Beschouwen en het beschouwde aan anderen doorgeven.”