Een verbintenis met de congregatie

De congregatie stelt zich uitnodigend en open op voor vrouwen die belangstelling hebben voor ons leven. Wij bieden ruimte aan hen die een band met de congregatie willen aangaan.

 

Intreden

Door in te treden stel je je met je leven in dienst van Gods Rijk van gerechtigheid en liefde.

Je voelt je geroepen en aangesproken door God en laat je inspireren door de persoon van Jezus van Nazareth. Deze toewijding krijgt gestalte in de beleving van de drie geloften: Gehoorzaamheid, Zuiverheid en Armoede en in het onderschrijven van de idealen en doelstellingen van de congregatie.

 

Wanneer nieuwe leden willen toetreden tot de gemeenschap zal er eerst een periode van oriëntatie plaatsvinden. Hierin kunnen de kandidaten kennismaken met ons leven en de leden van de congregatie. Omgekeerd kan de gemeenschap kennismaken met de nieuwe leden.

 

Na deze periode volgt een noviciaatsjaar. Het doel hiervan is dat het een vormings- en bezinningstijd is voor de novice. Er wordt een vormingsprogramma aangeboden, dat er op gericht is, aan het eind van het jaar een verantwoorde keuze te kunnen maken.

 

Wanneer de kandidaat haar wens te kennen heeft gegeven om zich te binden aan de congregatie en zij wordt door de gemeenschap aanvaard, zal zij toegelaten worden tot de tijdelijke professie van drie jaar.

Hierop volgt een periode van verdere vorming en ingroei in de congregatie. Daarna volgt de definitieve verbintenis: de professie voor het leven.