De regel van Augustinus

Augustinus van Hippo (354-430) schreef een leefregel voor een door hem gestichte religieuze gemeenschap. Hij wilde met deze regel de aandacht voor de individuele relatie van de mens met God verbreden tot de aandacht voor de verhouding van de mensen onderling.

De regel bevat instructies over het gemeenschappelijk bezit, dienstbaarheid, gebed, vasten en naastenliefde.

 

Midden dertiende eeuw werd de Regel van Augustinus verplicht gesteld als regel voor nieuwe kloosterorden. Daarom werden de Dominicanen verplicht de Regel van Augustinus aan te nemen. Dit is de reden waarom wij, zusters Dominicanessen de Regel van Augustinus hebben.

 

Enkele andere kloosterorden die de Regel van Augustinus aannamen zijn:

de Norbertijnen, de Kruisheren, de Birgitinessen en de Kanunnikessen van het H. Graf.

Deze orden werkten hun specifieke verdere regels uit in constituties.