Inspiratietekst

De gelovige gemeenschap

die wij zijn

in kerk en samenleving.

Een bezinning door een kapittel als bron van inspiratie aangereikt.

 

Wij, zusters Dominicanessen van Neerbosch,

vormen een geloofsgemeenschap.

Wij willen in onderlinge verbondenheid

het Goede Nieuws blijven verkondigen.

Samen zijn wij op weg in navolging van Jezus van Nazareth

en in de geest van Dominicus.

 

 

In de voorbije jaren groeiden wij

van een werkgemeenschap naar een leefgemeenschap.

Daarmee is ook de mogelijkheid gegroeid

ons geloof en onze hoop meer met elkaar te delen

en daardoor te verdiepen en te versterken.

 

Wij streven ernaar een gemeenschap te zijn

waarin ruimte is voor ieders eigenheid,

waar wij talenten zien, waarderen

en blijven inzetten.

Een gemeenschap waarin wij open staan voor elkaar

en vanuit respect en liefde om elkaar bezorgd zijn.

Een gemeenschap waarin wij waardig afscheid nemen

wanneer het leven van één van ons voltooid is.

 

 

Omdat leven vanuit een diepere dimensie

ons boven het gewone uit kan tillen

zijn aandachtig leven,

bidden en vieren,

stil zijn,

kernwoorden voor ons.

 

De kerk waar wij deel van uitmaken

is in beroering.

De samenleving

is voortdurend in beweging.

Wij worden erdoor geraakt

in alle facetten van ons bestaan.

 

 

Een gemeenschap als de onze

gaat uit van een gezamenlijk visioen:

een bewust levende

en moedige gemeenschap te zijn,

die het geloofsgoed hoog heeft

en die gelooft

in de vernieuwende scheppingskracht van de Geest.

Als het moet, durven wij tegendraads te zijn

en onze stem te laten horen.

In de wijze waarop wij wonen

delen wij ons leven steeds meer met anderen.

Wij hopen een open gemeenschap te zijn,

met oor en oog voor mensen om ons heen.

 

Wij weten ons bemoedigd

door de velen die in deze tijd

zoeken naar zingeving voor hun leven

en door hen die durven op te staan tegen

uitsluiting en onrecht.

 

Wij verlangen

zo te leven

dat ons leven zelf verkondiging is.

 

Wandkleed van Claudy Jongstra | De overgang van leven en dood