Levenswijze

Wij weten ons geroepen en worden nog steeds geroepen. Door veranderende situaties waarin wij leven en door de groei in onszelf, ziet ons concrete antwoord er steeds weer anders uit.

 

Als bewust levende mensen, zoekend naar gerechtigheid, voelen wij ons verbonden met elkaar en met onze omgeving. In het actieve leven kreeg het werken het meeste accent. Ieder van ons kan terugkijken op een leven van dienstbaarheid. Nu kunnen we meer ruimte geven aan contemplatie en gebed als belangrijke aspecten van ons leven.

 

Een zekere soberheid hoort bij ons leven. Zorgvuldig en verantwoord met geld en goederen  omgaan, zowel individueel als congregationeel, is daarbij het uitgangspunt.

In ons dagelijks leven is het samenleven met religieuzen van andere instituten en leken een deel van onze realiteit geworden. In toenemende mate komen we in contact met congregationele medewerkers, verzorgenden en mensen uit andere culturen en religies.