Levenswijze

Wij weten ons geroepen en worden nog steeds geroepen. Door veranderende situaties waarin wij leven en door de groei in onszelf, ziet ons concrete antwoord er steeds weer anders uit.

 

Als bewust levende mensen, zoekend naar barmhartigheid en gerechtigheid, voelen wij ons verbonden met elkaar en met onze omgeving.

Ons leven beweegt daarbij tussen twee polen: actief en contemplatief. Actief betekent dat we de samenleving in gaan, luisteren naar wat daar speelt en dienstbaar zijn aan onze medemensen met de gaven die we hebben. Contemplatief betekent dat we deze dienstbaarheid voeden door gebed. God is voor ons de Bron die leven geeft, aan onszelf en anderen. Telkens keren wij daarnaar terug om eruit te putten.

 

Een zekere soberheid hoort bij ons leven. Zorgvuldig en verantwoord met geld en goederen omgaan, zowel individueel als congregationeel, is daarbij het uitgangspunt.

 

Gemeenschapsleven is voor ons belangrijk. Dat vraagt een goede verhouding tussen betrokkenheid op elkaar en ruimte voor het alleen zijn. Wij proberen hier een goede balans in te vinden.

In ons dagelijks leven hebben wij contacten met andere religieuzen en mensen uit verschillende culturen en religies.