Pater Dominicus van Zeeland

17 maart 1806 – 25 mei 1892

 

Dominicus van Zeeland was, na kapelaan geweest te zijn in Rotterdam, pastoor te Neerbosch bij Nijmegen van 1846 – 1851. Hij zag daar de behoefte aan onderwijs voor meisjes en heeft in Rotterdam zusters gevraagd naar Neerbosch te komen. Op 24 februari 1848 kwamen de eerste twee zusters om met het werk te beginnen, waaronder zuster Ludovica Keijser.

Pater Van Zeeland was een welsprekend man, met aandacht niet alleen voor geestelijke, maar ook voor materiële noden. Hij stichtte een parochiële school en liet een rij huisjes bouwen om arbeiders een goedkope woning te bezorgen. Ook stichtte hij een zogenaamde Latijnse school, die later uitgegroeid is tot het Dominicus College. Aan dit college studeerden voornamelijk jongens die Dominicaan en priester wilden worden. Nu bestaat dit college nog steeds, als school voor Havo en VWO.

Op 4 augustus 1853 kreeg de congregatie kerkelijke erkenning. Pater Van Zeeland werd als vicaris van de congregatie aangesteld.

Hij stierf op 25 mei 1892 en ligt begraven op het kloosterkerkhof in de tuin achter het bestuurshuis van de congregatie.