Zending

Als zusters Dominicanessen hebben wij een zending in kerk en wereld.

Wij geloven in de opdracht van God aan de mensen, om van deze wereld iets goeds te maken. Hoe dit kan, zien wij in mensen die ons voorgingen, maar bij uitstek in Jezus van Nazareth. Geloven in deze opdracht en zending is de basis van onze inzet.

 

Als Dominicanessen zijn wij volgelingen van Dominicus en stellen zoals hij, ons leven in dienst van de waarheid en de verkondiging van de Blijde Boodschap. Dit is een voornaam kenmerk van onze spiritualiteit.

Wij zetten ons in voor een betere samenleving en de problemen en noden die er zijn.

 

In de gemeenschap – de congregatie – dragen en steunen wij elkaar bij deze opdracht. Wij leven, bidden en bezinnen ons gezamenlijk om onze roeping helder voor ogen te houden.

 

In onze Constituties staat onze wijze van leven beschreven, samengevat in de daarin vermelde Fundamentele  Uitgangspunten.

Om onze zending te kunnen vervullen overleggen en werken wij waar mogelijk samen met zusters van andere Dominicaanse congregaties, met de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland en met de Nederlandse Provincie van de Dominicanen. Organisatorisch heeft dit onder andere vorm gekregen in het Dominicaans Besturenberaad en het Dominicaans Platform Nederland.