Website vernieuwd

Het is alweer tien jaar geleden dat onze website gebouwd en ontworpen werd.

In oktober kwam het eerste bericht van de webmaster: we moeten iets gaan doen, zodat de website blijft werken. Dat iets is natuurlijk een heel werk. Het betekent, kijken naar de teksten en de foto’s.  Beslissen wat kan blijven en wat eruit kan.

De webmaster gaat achter de schermen “bouwen” en de ontwerpster kijkt naar de vormgeving en lay-out.

 

Wat goed is kan blijven ….

Maar de website heeft een update gekregen door een frissere en ruime lay-out,

een ander lettertype en kleuren.

Teksten zijn herschreven en nieuwe foto’s geplaatst.

De website is nu ook geschikt voor mobiel en tablet.

 

Kortom: de website is vernieuwd en bij de tijd.

 

Veel lees en kijkplezier!

Rosa de Lima (1586 – 1617)

Isabel de Flores, bekend als de heilige Rosa de Lima, werd in 1586 in Lima (Peru) geboren. Rosa wijdde haar leven aan gebed en boetedoening. Zij was lid van de Dominicaanse Leken.

Haar familie verzette zich in het begin tegen haar roeping en manier van leven, maar na verloop van tijd lieten ze zich vermurwen en gaf haar toestemming als kluizenares in de tuin van het ouderlijk huis te wonen. Haar geestelijk leidsman was de provinciaal van Peru, Juan de Lorenzana, die ook Martinus de Porres toestemming gaf om in te treden.

Naast een leven van gebed en contemplatie, werkte Rosa om haar familie te helpen onderhouden door schitterend borduurwerk te maken en bloemen te telen, die op de markt verkocht werden.

 

Zij bezocht ook zieken en verschoppelingen, net als haar voorbeeld Catharina van Siëna en haar tijdgenoot, Martinus de Porres.

 

Ondanks haar verlangen naar afzondering en anonimiteit werd Rosa heel bekend door haar mystieke visioenen en lange tijden van extatisch gebed. Zij leidde een ascetisch leven. Uitgeput door haar strenge verstervingen stierf Rosa in 1617. Heel Lima treurde om haar dood. Ze werd in 1671 door paus Clemens X heilig verklaard en tot patrones van Zuid-Amerika en de Filippijnen uitgeroepen.

 

Rosa zou in 1671 – dus in het jaar van haar heiligverklaring – Sittard van de dysenterie – epidemie hebben bevrijd en is de beschermheilige van de stad waar ook een kapel, een processie en een kermis inclusief festival naar haar genoemd zijn. Ook is Rosa de patrones van tuinmannen en bloemisten. Haar hulp wordt ook ingeroepen bij familieruzies en verwondingen.

 

Wij gedenken haar op 23 augustus.

Radio 5 Zin in weekend

Radiominiatuur van lekendominicaan Sipke Draisma over een uitspraak van Ad Willems o.p. ‘Er is ook buiten de kerk van alles dat zich met mij bemoeit, met wat ik denk, met hoe ik er uit zie en wat ik moet geloven. Meer dan God ooit gedaan heeft.’

‘Ik ben nooit bang voor God geweest. En een bemoeial was ie ook nooit. Soms denk ik dat hij dat beter wel had kunnen doen, ingrijpen in mijn leven. Zich ertegenaan bemoeien. Dat had me vast behoed voor heel wat valpartijen en domme acties in mijn leven. Maar blijkbaar is dat niet de bedoeling.

God als grond en niet als grens van mijn bestaan.´

 

Nog een radiominiatuur van Sipke Draisma.

Mijn neef Geert is 16 jaar oud geworden. Toen hij hoorde dat ie doodging was er al gauw berusting. “Het is zoals het is”, zei hij, en ging in vrede dood.’

‘Geert was niet bang om dood te gaan, want volgens hem zou er aan gene zijde een comité van overleden familieleden op hem wachten. Als theoloog had ik vragen bij deze al te familiaire voorstelling van een leven na de dood, maar ik stelde ze niet hardop. Het leek me niet gepast en ik hielp er niemand mee, zeker Geert niet. Ik ging wel te rade bij mijn geleerde broeder Thomas van Aquino.’

Volgens Thomas zijn we bij onze opstanding uit de dood weer zo gaaf als we ooit waren of bedoeld zijn.

 

Mijn medebroeder professor Piet Kreling zei, zo’n 70 jaar geleden: God neemt voortdurend verbazingwekkende risico’s. Het begint bij de schepping van de mens aan wie God vrijheid heeft geschonken.’ Een radiominiatuur van Holkje van der Veer o.p.

Piet Kreling werd geboren in 1888, hij maakte twee wereldoorlogen mee, de arrestatie van zijn collega Titus Brandsma en het bombardement op Nijmegen. Hij probeerde te begrijpen hoe het toch mogelijk is dat de mens tot zoveel destructie in staat is. Waar is in deze ellende de hand van God te vinden?

En waar ligt de oorsprong van dit kwaad?

Hij ging begrijpen dat God ons vrijheid heeft geschonken en daarmee een enorm risico nam.

Boekbespreking: Met het oog op Kees

Dominicaan Kees Brakkee werd in 2017 90 jaar. Om hem te bedanken voor al zijn werk beloofde de gemeenschap van de Dominicanenkerk Zwolle hem een boek, dat nu is verschenen. Het bevat een selectie van zijn eigen artikelen en een bonte verzameling vriendenteksten: ‘Met het oog op Kees’.

 

Uit het voorwoord:

‘Iedereen kent deze kleine, grote man. We ontmoeten hem als de predikbroeder Kees, als de man die in de kerk op zijn eigen stoel de diensten bijwoont, als de historicus van de orde van de dominicanen, als de man die veel over de historie van kerk en klooster geschreven heeft en nog steeds schrijft in het blad van de parochie: Het Presenteerblad. Mensen kennen Kees ook als de auteur van het boek Met het oog op de ramen. Hij verzorgt daarnaast de tekst over de ‘jakobijnen van de eerste verdieping’ in elke aflevering van de Kloosterkrant.

 

In dit boek komen veel mensen aan het woord. In de inleiding legt Jan Groot (pastor en parochiaan) uit wat Kees allemaal voor de parochie heeft gedaan. Hij stelt Kees voor als kritisch historicus, als boeiend verteller (bijvoorbeeld in toerustingcursussen) en als een begaafd schrijver (onder andere van meer dan 100 artikelen voor het Presenteerblad).

 

Daarna komt natuurlijk Kees zelf aan het woord. Een selectie van zijn Presenteerbladpublicaties is te lezen in deel 1 van het boek: de Verhalen van een Prediker. Veel mensen wilden ook Kees zelf in het zonnetje zetten. In deel 2 Kijk op Kees schrijven zij over hun ervaringen met Kees.

 

Een aantal mensen heeft samengewerkt om dit boek mogelijk te maken. Het initiatief kwam van Jan Laan. Redactie: Marja Kruithof, Sieneke Spiegel, Ludo Hendrickx en Anton Eikelboom. Sieneke Spiegel heeft er als  vormgever een echt boek van gemaakt.’

Presentatie van het boek was op 22 juni 2018 in Zwolle. Het boek ‘Met het oog op Kees, verhalen van een prediker’ is in de kerkwinkel van het Dominicanenklooster Zwolle te koop voor € 10,-

 

Zie ook: website Dominicanen

Hoe het 800 jaar geleden begon …

Het leven van Sint Dominicus (1170 – 1221) begon – zoals dat van de meeste andere kinderen – samen met zijn familie en vrienden. Zijn ouders waren in goede doen, maar niet echt rijk.
Het was een vroom gezin. Er waren al twee zonen aan het studeren voor het priesterschap. Maar intussen hadden ze een redelijk normaal leven in Caleruega, in Oud-Castilië.

Toch waren er wat vroege aanwijzingen voor een grote toekomst. Vóór zijn geboorte had Juana, de moeder van Dominicus, een visioen. Ze zag een hond met een vlammende toorts in zijn bek, die tijdens het lopen de hele wereld in vuur en vlam zette. Dat werd geïnterpreteerd als een teken dat haar zoon de wereld in lichterlaaie zou zetten met het Evangelie. Ook verscheen er bij zijn doopsel een soort ster op het voorhoofd van Dominicus.
Dat heeft ertoe geleid dat de toorts en de ster symbolen zijn geworden van Sint Dominicus en van de Orde die hij heeft gesticht.

Hoewel hij een andere kant op had kunnen gaan, volgde Dominicus in de voetstappen van zijn broers en begon hij aan zijn studie voor het priesterschap. Terwijl hij daarmee bezig was, brak er een hongersnood uit en hij is erom bekend dat hij zijn boeken verkocht (het middeleeuwse equivalent van de tegenwoordige computer of smartphone!). Hij gebruikte het geld om voor de armen te zorgen.
Deze edelmoedige jongeman werd kort daarna tot priester gewijd en sloot zich vervolgens aan bij een religieuze gemeenschap in Osma. Hij stelde zich waarschijnlijk een eenvoudig en rustig leven voor. Maar God had, naar het schijnt, andere plannen.

 

Bidden voor elkaars intenties helpt

Als Dominicanessen vormen wij een gebedsgemeenschap.
Bidden is een belangrijke pijler in ons leven.
Door samen te bidden getuigen wij aan elkaar, dat Christus onder ons aanwezig is.
Onze verbondenheid met Christus, onze bezinning en gebed brengen ons ook dichter bij God.

Wij leggen ons leven in Gods Hand en zijn ervan overtuigd dat hij ons bidden en onze intenties hoort.
Dit beperkt zich niet alleen tot ons eigen leven. Wij willen graag anderen “meenemen” in ons gebed. Wanneer u een intentie hebt waarvoor wij samen kunnen bidden… kijk bij het kopje “Bidden” om de intentie op te geven.