Tips voor de vakantie

Rondleiding klooster en kerk, Assendorperstraat 29  in Zwolle

 

Wat is er allemaal te zien in dit imposante, neogotische klooster? Wij nemen je graag mee!

Iedere eerste zaterdag van de maand, met uitzondering van januari en juli, is er een rondleiding in de kerk en kloostergang.

Voor scholen zijn er twee verschillende interactieve rondleidingen.

 

Eerste zaterdag van de maand | 14.00 – 15.30 uur. Vanaf 13.30 uur wordt ook het Adema-orgel bespeeld.

Scholen en groepen op aanvraag via rondleidingen@kloosterzwolle.nl

of 038 425 44 00.

 

Museum voor Religieuze Kunst in Uden

 

De afgelopen periode is er in het Museum voor Religieuze Kunst Uden hard gewerkt aan de vernieuwing. Onder leiding van architect Cees Dam en vormgever Willem Noyons heeft het museum een ware metamorfose ondergaan.

De unieke collectie religieuze kunst komt nu nog beter tot zijn recht. Voor de bezoeker een bijzondere beleving binnen de muren van de abdij van de Zusters Birgittinessen. Een nieuw concept vraagt om een nieuwe naam. Met ingang van 24 mei a.s. gaat het museum verder als: Museum Krona.

 

Krona is het Zweedse woord voor kroon. De naam is een impliciete verwijzing naar de heilige Birgitta. Naar haar wereldlijke en geestelijke kroning. Een verwijzing naar de kroon die de zusters dragen en naar de Zweedse wortels van de orde van de Birgittinessen. Museum Krona krijgt als ondertitel: Kunst, Klooster, Kruidentuin en laat op deze manier doorschemeren hoe bijzonder de combinatie kunst, abdij en natuur is.

Nieuwe Magister Dominicanen gekozen

Op het generaal kapittel van de dominicanen in Bien Hoa, Vietnam, is op 13 juli de Filippijn Gerard Francisco Timoner (51) gekozen tot nieuwe magister van de Orde der Predikers.

Gerard Timoner is de opvolger van de Fransman Bruno Cadoré en de 88e magister sinds Dominicus. Het is voor het eerst dat er een Aziatische magister-generaal is gekozen en voor de derde keer dat een niet-Europeaan de functie vervult. De eerste was de Mexicaan Antonio de Monroy (1677-1686), de tweede de Argentijn Carlos Aspiroz Costa (2001-2010).

De verkiezing vond plaats tijdens het eerste generaal kapittel dat niet in een overwegend christelijk land wordt gehouden.

 

Gerard Francisco Timoner is geboren op 26 januari 1968 in Daet, Camarines Norte, Filipijnen. Hij werd in 1995 priester gewijd. Hij studeerde filosofie aan het Dominicaanse Centrum voor Internationale Studies in de Filippijnen, theologie aan de Sint Thomas University in Manilla en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

Broeder Gerard was van 2007 tot 2012 vicerector voor religieuze zaken en rector van het Centraal Seminarie van de Thomas-universiteit. In 2014 benoemde Paus Franciscus hem tot lid van de Internationale Theologische Commissie van het Vaticaan, die in 1969 door Paus Paulus VI werd opgericht om leerstellige kwesties te onderzoeken. In februari 2017 werd hij benoemd tot socius (medebestuurder) van de magister voor Azië.

 

Blad Klooster thema Reizen

Het kwartaalblad Klooster! komt met een zomernummer rond het thema Reizen.

In verleden en heden, steeds weer in verbondenheid met de wereld van het religieuze leven. Zo vertelt Anima Christi over haar uitdaging om te verhuizen van alle aandacht in Rome naar de periferie van de blauwe zusters in Rusland.

Zo schrijven de jezuïeten Jos Moons en Nikolaas Sintobin over de koers van paus Franciscus op de reis die hij maakt met het schip van de kerk. En filosofeert Herman Vuijsje over de omgekeerde pelgrimstocht: van Santiago naar onze geseculariseerde wereld.

 

Er zijn ook boeiende verhalen over reizen in het verleden. Oud-hoogleraar middeleeuwen Dick de Boer schrijft over de Friese abt Emo die in de 12e eeuw midden in de winter naar Rome trok om zijn klooster te redden.

En oud-commandant Peter van Uhm legt uit wat de ursulinen in zijn leven hebben betekend. Natuurlijk zijn er ook de columnisten zoals Erik Borgman die reizen als ongemak ziet, terwijl benedictijn Thomas Quartier over zijn staf en tas schrijft en Wil Derkse het heil van dichtbij ziet gebeuren.
Maria van Mierlo komt weer met haar levenslessen: over het verschil tussen thuisblijven en op pad gaan. Tenslotte is er van de hand van Liesbeth Eugelink een speciaal katern met reistips voor een spirituele zomer.

Boek: Dominicanen en Dominicanessen in Sittard

In de Michielskerk in Sittard – de voormalige kloosterkerk – is woensdag 26 juni een boek gepresenteerd over 400 jaar aanwezigheid van dominicanen en dominicanessen in Sittard. De eerste exemplaren werden aangeboden aan provinciaal René Dinklo o.p., bisschop Harrie Smeets van Roermond, burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen, deken Wilbert van Rens van Sittard en theoloog en lekendominicaan professor Erik Borgman.

 

Sittard kende in de zeventiende en achttiende eeuw binnen de stadswallen een klooster van dominicanen en dominicanessen. In het stadsbeeld is hun aanwezigheid tot op de dag van vandaag zichtbaar. In het jaar waarin de Orde 800 jaar bestond werd daar een symposium over georganiseerd, wat uiteindelijk resulteerde in dit boek.

 

De dominicanen vestigden zich vanuit Maastricht in 1622 in Sittard en bouwden een klooster aan de Oude Markt met de aangrenzende barokke St.-Michielskerk op de Markt. De dominicanessen vestigden zich in 1649 vanuit Brugge in het Agnetenbergklooster aan de Plakstraat.

De kloosterlingen verbonden hun leefwijze met een onderwijstaak. Voor de dominicanen kwam daar hun assisterende werkzaamheid bij in de parochiële zielzorg in stad en omgeving.

 

Mede op basis van niet eerder bestudeerde bronnen uit binnen- en buitenland brengt dit rijk geïllustreerde boek het veelkleurige dominicaanse verleden weer tot leven, met aandacht voor politieke, sociale en culturele dimensies.

Het boek, een mooie bouwsteen voor de geschiedenis van Sittard, is een bundel van enkele honderden pagina’s met diverse bijdragen, onder redactie van Chris Dols, Guus Janssen en Kees Schutgens met medewerking van Guus Bary.

 

Dominicanen en dominicanessen in Sittard wordt in een beperkte oplage uitgegeven door Uitgeverij Verloren en kost 35 euro. Bestellen kan via de website van de uitgever: www.verloren.nl. ISBN 978 90 8704 795 5

 

Hoe het 800 jaar geleden begon …

Het leven van Sint Dominicus (1170 – 1221) begon – zoals dat van de meeste andere kinderen – samen met zijn familie en vrienden. Zijn ouders waren in goede doen, maar niet echt rijk.
Het was een vroom gezin. Er waren al twee zonen aan het studeren voor het priesterschap. Maar intussen hadden ze een redelijk normaal leven in Caleruega, in Oud-Castilië.

Toch waren er wat vroege aanwijzingen voor een grote toekomst. Vóór zijn geboorte had Juana, de moeder van Dominicus, een visioen. Ze zag een hond met een vlammende toorts in zijn bek, die tijdens het lopen de hele wereld in vuur en vlam zette. Dat werd geïnterpreteerd als een teken dat haar zoon de wereld in lichterlaaie zou zetten met het Evangelie. Ook verscheen er bij zijn doopsel een soort ster op het voorhoofd van Dominicus.
Dat heeft ertoe geleid dat de toorts en de ster symbolen zijn geworden van Sint Dominicus en van de Orde die hij heeft gesticht.

Hoewel hij een andere kant op had kunnen gaan, volgde Dominicus in de voetstappen van zijn broers en begon hij aan zijn studie voor het priesterschap. Terwijl hij daarmee bezig was, brak er een hongersnood uit en hij is erom bekend dat hij zijn boeken verkocht (het middeleeuwse equivalent van de tegenwoordige computer of smartphone!). Hij gebruikte het geld om voor de armen te zorgen.
Deze edelmoedige jongeman werd kort daarna tot priester gewijd en sloot zich vervolgens aan bij een religieuze gemeenschap in Osma. Hij stelde zich waarschijnlijk een eenvoudig en rustig leven voor. Maar God had, naar het schijnt, andere plannen.

 

Bidden voor elkaars intenties helpt

Als Dominicanessen vormen wij een gebedsgemeenschap.
Bidden is een belangrijke pijler in ons leven.
Door samen te bidden getuigen wij aan elkaar, dat Christus onder ons aanwezig is.
Onze verbondenheid met Christus, onze bezinning en gebed brengen ons ook dichter bij God.

Wij leggen ons leven in Gods Hand en zijn ervan overtuigd dat hij ons bidden en onze intenties hoort.
Dit beperkt zich niet alleen tot ons eigen leven. Wij willen graag anderen “meenemen” in ons gebed. Wanneer u een intentie hebt waarvoor wij samen kunnen bidden… kijk bij het kopje “Bidden” om de intentie op te geven.