Zomernummer magazine Klooster … thema: Groei

Het zomernummer van het magazine Klooster! brengt een speciale ode aan de vele religieuzen die in Nederland door het coronavirus zijn overleden. In het blad worden de namen, met leeftijden en hun kloosters genoemd. Het is een indrukwekkende lijst die stil maakt.

 

Agnes Vos, algemeen overste van de zusters van liefde in Schijndel, heeft stem gegeven aan deze ingrijpende tijd. Bij het overlijden van tien medezusters vroeg ze in het TV programma Nieuwsuur aandacht voor het vergeten lijden in verpleeghuizen. Als eerste klokkenluider kwam zij op voor het lijden en allen die anoniem stierven in de zorgcentra en verpleeghuizen. Zuster Agnes kijkt in dit nummer terug op de dagen van maart en april, toen tien zusters stierven in eenzaamheid en werden begraven in beperkte kring. Ze vertelt wat deze dagen haar hebben gedaan en hoe ze het heeft volgehouden.

 

In een ander artikel komen de  zusters van liefde in Tilburg aan het woord. Zij wijzen in dit zomernummer een weg door het lijden heen: ze verloren twaalf zusters en deelden op een dag van twee uitvaarten toch de stembiljetten uit voor de verkiezing van een provinciaal bestuur. Zo willen ze laten zien dat er vitaliteit is door alle sterven heen.

 

Geheel anders van toon is het artikel van zuster er Katharina van de abdij in Brecht: ‘Groeien is een proces waarin niets vaststaat’, zegt zij. Ze maakt de vergelijking met de woestijnmoeders en de woestijnvaders die ons leren om tot leven te komen en als mens te groeien. Ze heeft vier levenslessen voor de lezers: aanvaard je leven met beperkingen in ruimte maar ook met tekorten van jezelf, geef structuur aan je dag, wees mild voor jezelf en voor anderen, beheers je spreken en je gulzigheid.

 

Dit zomernummer heeft als altijd de column van Erik Borgman en Wil Derkse, de bijdragen van Thomas Quartier en Tini Brugge en acht persoonlijke verhalen over groei.

 

Klooster! Groei, 104 pagina’s, uitgave van Adveniat, € 9,95
verkrijgbaar via de boekhandel onder ISBN 9789493161252 of via adveniat.nl

 

Radio 5 Zin in weekend

Elke zaterdag besluit iemand uit de dominicaanse familie de uitzending van 

Zin in Weekend, Radio 5, rond 18.55u.

 

Alle miniatuurtjes zijn terug te luisteren op: https://soundcloud.com/user-191112587

 

20 juni 2020 Jezelf en een voorbeeld zijn

 

In een wereld waarin we steeds meer met elkaar communiceren via beeldtaal, met foto’s en video’s, komt geloofwaardigheid steeds verder onder druk te staan.’ Radiominiatuur van Michael-Dominique Magielse o.p.

 

‘We creëren een eigen beeld van onszelf, dat soms ver af staat van de werkelijkheid. Het levert wellicht veel ‘likes’ en ‘retweets’ op, maar onze identiteit wordt een zelf geconstrueerd verhaal.

 

Iemand die geregeld waarschuwt voor deze tendens is paus Franciscus. Op een van zijn Instagramposts zegt hij: “Onderschat niet de waarde van het voorbeeld, want het is krachtiger dan duizend woorden, duizend ‘likes’, retweets of YouTube-videos”.’

 

14 juni 2020 Onmogelijke liefde

Gods barmhartigheid en genade zijn radicaal, onevenredig en buitensporig. Kan ik dat aan?’ Radiominiatuur van Michael-Dominique Magielse o.p.

 

‘Kun je iemand beminnen die jou tot op het bot heeft gekwetst, die je vervolgt, die je pijn heeft gedaan?’

 

7 juni 2020 Sterven en waken als iets toelaten

Een paar maanden geleden zat ik met mijn zus in het ziekenhuis, naast het bed van onze moeder. Het ging slecht met haar.’ Radiominiatuur van Suzanna Varszegi.

 

‘Als je sterft of waakt ben je niet iets aan het doen, maar je laat iets toe, je laat iets gebeuren. Je vertrouwt je toe aan wat er is – zelfs als dat doodgaan is of dodelijk verdrietig zijn.’

 

 

Dominicaaanse berichten

De afgelopen maanden nodigden uit om op andere wijzen in contact te komen met mensen en zo te verkondigen.

We kunnen op andere manieren verkondigen. Zo worden er door de internationale zusters filmpjes gemaakt met de titel: “verspreiden van het hoop-virus”. Je ziet er zusters uit verschillende landen die in hun kloosters werken aan het maken van mondkapjes of voedselpakketten. Hun vreugde werkt inderdaad hoopbrengend.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Dominicaanse Zusters Internationaal. : https://www.dsiop.org/

Onze medebroeders prediken nu meer via internet of radio, of schrijven nieuwsbrieven. Ook wordt er liturgie live uitgezonden.

Kijk voor meer informatie op: https://www.op.org/

 

Gratis cursussen aan internationale universiteit Domuni

Domuni is de internationale universiteit die opgericht is door Franse dominicanen en volledig werkt via internet. De universiteit is in 1998 opgericht en bedient studenten uit de hele wereld. Vanwege het Coronavirus worden drie cursussen nu gratis verstrekt: Kerkgeschiedenis, inleiding in de filosofie, en inleiding in het Nieuw Testament. https://www.domuni.eu/en/

Nieuw boek Erik Borgman

 

Alle dingen nieuw I: Inleiding en Invocatio

Een theologische visie voor de 21ste eeuw

In Alle dingen nieuw presenteert Erik Borgman een katholieke theologie die in het hart van de hedendaagse cultuur al denkend het christelijk geloof presenteert dat God liefde is. Daarvoor gaat hij in gesprek met een brede waaier aan denkers en wetenschappers, kunstenaars en mystici uit heden en verleden.

Dit eerste deel onderzoekt waar de theologie begint en wat theologie op het oog heeft. Theologie opent de wereld als plaats van verlangen naar God, die in dit verlangen zijn aanwezigheid toont.

 

Dit boek is het eerste deel van een theologisch meerjarenproject. In drie delen wil lekendominicaan Erik Borgman een theologie voor de eenentwintigste eeuw schetsen.

Het eerste nu uitgegeven deel heet ‘Invocatio’ (aanroeping) en schetst de theologische krijtlijnen waarbinnen hij zich wil bewegen. In de volgende delen komen schepping, verlossing en vernieuwing aan de orde.

 

Wat is de taak van de theologie? Volgens Erik Borgman moet zij God aanroepen in deze werkelijkheid. Vandaar die invocatio. Ze moet in dit leven, in deze cultuur en waar dan ook steeds weer laten zien dat de wereld niet afgesloten is, en hoe zich daarin iets nieuws en hoopvols aandient.

 

Na een algemene inleiding onderzoekt het:
•    hoe theologie ontstaat
•    hoe theologie functioneert en
•    wat theologie uitwerkt
Theologie opent de wereld al denkend als een plaats van verlangen naar God, die in dit verlangen zijn aanwezigheid toont.

 

KokBoekencentrum in Utrecht.

ISBN: 9789043533645,

e-boek ISBN 9789043533652.

Dichters blijven dichten, ook nu

Door het corona-virus veranderde het leven. Het was het begin van een onzekere en onwerkelijke periode. Niet alleen bij ons hier in Nijmegen, In Nederland, in Europa en in de andere werelddelen kwam het leven stil te vallen. Op wonderlijke wijze zijn we meer dan ooit verbonden met elkaar.

Het stilvallen zorgde voor …..  diverse hoopvolle gedichten.

Dichters blijven dichten …. gelukkig maar.

Pater Mike, werkzaam in een vluchtelingenkamp in Malakal, een stad in Zuid-Soedan schreef het volgende:

 

GELOVEN

Geloven dat Uw liefde

groter is dan angst

Geloven in Uw kracht

in onze kwetsbaarheid

Geloven in Uw heling

in ons lijden

Geloven dat U liefde bent

onze verdeeldheid overwinnend

Geloven dat U hoop bent

in tijden van crisis

Geloven dat wij de Uwe zijn,

opgeroepen om één familie te zijn

Geloven dat U nabij bent

als we Uw afwezigheid voelen

Geloven dat het onmogelijke

mogelijk is met U

Geloven dat we zullen verdragen

de uitdagingen van het leven vandaag

Geloven dat samen met U

wij een nieuwe dageraad scheppen

Roepingenzondag: Je komt als geroepen

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2020 is dat op 3 mei. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Je komt als geroepen’.

 

Evenals andere jaren hebben de bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen binnen het Interdiocesaan roepingenoverleg samengewerkt aan materialen voor deze dag. Het materiaal bestaat uit een folder, een gebedenboekje en een poster.

Op deze Roepingenzondag is speciaal aandacht voor het horen van en openstaan voor het Woord van God.

Wat wil ik met mijn leven en wat wil God van mij?

 

“Het woord ‘roeping’ kan in een ruime zin begrepen worden als oproep van God. Het bevat de oproep tot leven, de oproep tot vriendschap met Hem, de roeping tot heiligheid, enzovoort. Dit heeft een grote waarde, omdat het heel ons leven plaatst voor de God die ons bemint. En dit stelt ons in staat te begrijpen dat niets de vrucht is van een zinloze chaos, maar dat alles onderdeel kan worden van een antwoord aan de Heer, die een schitterend plan voor ons heeft” (Paus Franciscus, Christus vivit, 248).

 

Dit jaar zal er evenals vorig jaar in de eerste week november een nationale roepingenweek worden gehouden waarin aandacht en gebed wordt gevraagd voor het roepingenwerk. Ook is er van 16-18 oktober een landelijk roepingenweekend gepland.

 

Poster Roepingenzondag 2020

Tips voor een digitale dominicaanse bezinning

Huissen: zie voor de tijden van de lauden en eucharistie de kerkomroep.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11394

 

Rotterdam: podcasts via soundcloud te vinden op de homepage:

https://dominicanen010.nl/

 

Utrecht:    elke zondag om 10.00u een viering die terug te kijken is via

YouTube: www.huisvandominicus.nl

 

Zwolle:   op zondag om 10.00 uur een viering via kerktelevisie.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live

 

derde boek Holkje van der Veer

Zaterdag 23 november werd ‘Drijf-veer. De angst voorbij’ gepresenteerd in het klooster van Huissen. Het is het derde boek van dominicanes Holkje van der Veer.

 

In 2013 verscheen Verlangen als antwoord, een boek over haar roeping als dominicanes. In 2016 verscheen Veer-kracht, dat gaat over de levenslessen die zuster Holkje kreeg door wat ze haar ‘bijzondere lichaam’ noemt. Het Syndroom van Marfan bepaalt haar dagelijks leven en ook deels haar spiritualiteit.

 

Nu is Drijf-veer. Voorbij de angst verschenen. Uitgever en norbertijn Joost Jansen reikte haar het eerste exemplaar aan. Holkje gaf de eerste boeken door aan mensen veel betekend hebben bij het schrijven aan het boek, zoals Joris. Hij is leerling aan de Monnikskap in Nijmegen, een school voor havo/vwo voor kinderen met een beperking. Holkje doet daar eens per week vrijwilligerswerk. Mooi detail is dat de school deel is van het Dominicus College, begonnen als kleinseminarie van de dominicanen.

 

Bij de feestelijke presentatie, zaterdag 23 november in Huissen, speelde Holkje nog eenmaal het deel van de voorstelling ‘Cabaretiers en andere Predikers‘ dat ze samen met theatermaker Patrick Nederkoorn maakte, eindigend in het dramatische beeld van een piëta, maar dan met twee mensen die allebei aan een beademingsmachine liggen. In gesprek met programmamaker Arjan Broers vertelden zij over de betekenis die de samenwerking voor hen heeft gekregen.

 

Elske te Lindert zong en speelde piano. Lekendominicaan Sipke Draisma interviewde de schrijfster.

 

‘Wees niet Bang! Heb moed en wees stoer. Laat je niet bang maken en leef voorbij de angst.’ In haar nieuwe boek neemt Holkje van der Veer deze woorden als uitgangspunt om met vertrouwen voorbij de angst te leven. Ze verkent op haar eigen creatieve manier de vele aspecten die deze woorden oproepen, zoals schaamte, onzekerheid, zwijgen maar ook moed en vertrouwen.

 

Ze luistert naar verhalen van ervaringsdeskundigen, waaronder een vluchteling, een verpleegkundige en een student die wacht op een medische ingreep. Het gaat om de moed om te vluchten, de moed om vol te houden, de moed om opnieuw te beginnen. Ze maakt daarbij gebruik van bijbelcitaten (‘Wees niet bang om de Bijbel te openen’), gedichten, observaties en eigen inzichten.

 

Holkje van der Veer o.p. Drijf-veer. Voorbij de angst. Berne Media, ISBN 9789089723406, 160 blz, € 17,95

 

 

zie ook www.dominicanen.nl

Novicen bij de dominicanessen

Donderdag 7 november begonnen twee vrouwen aan een noviciaat bij de dominicanessen van Neerbosch. De laatste keer dat een vrouw intrad was in 1997.

 

Een paar jaar geleden meldden zich enkele vrouwen die belangstelling hadden voor het dominicaanse leven. Dat gebeurde enkele jaren nadat de broeders nieuwe kandidaten kregen. In 2016 droomde zr. Holkje van der Veer in diverse media hardop van een nieuw vrouwenklooster.

 

Behalve met de belangstellenden spraken de verschillende congregaties van dominicanessen in Nederland ook met elkaar. De meeste congregaties zijn immers al jaren bezig met hun voltooiing.

 

In mei 2018 begonnen vier belangstellenden aan een oriëntatiejaar bij de dominicanessen van Neerbosch. Dit was een uitgebreide kennismakingsperiode met maandelijkse bijeenkomsten van ontmoeting, gebed, bezinning en gesprek.

 

De vrouwen maakten kennis met de zusters op de stichtingsdatum van de congregatie van Neerbosch en het Dominicusfeest (8 augustus). Ook een bezoek thuis, in de eigen omgeving, maakte deel uit van het jaar, net als gesprekken met een psycholoog.

 

        Van de vier vrouwen vroegen er twee om in te mogen treden: Marga en Marieke. Dat gebeurde op donderdag 7 november, het feest van de heiligen van de dominicaanse orde. Tijdens de vesperviering vond de intredeceremonie plaats in de Dominicuskapel in Neerbosch. De zusters en enkele familieleden waren hierbij aanwezig en hoorden de motivatie van Marieke en Marga waarom zij deze stap gezet hebben.

 

 

Met de intrede is een tijd van verder ingroeien in het dominicaanse leven begonnen. Net als bij de broeders gebeurt dat verder in stilte, zonder media-aandacht.

 

De congregatie (voluit: de dominicanessen van de H. Familie te Neerbosch) is in 1848 klein begonnen, ‘met enkele vrouwen die zich geroepen wisten om een leven te leiden in toewijding aan God en mensen’, zegt zr. Therese Mentink. ‘Zij vertrouwden erop dat God de weg wel zou wijzen. In dat vertrouwen gaan ook wij op weg.’

 

We vragen u om uw gebed voor de zusters en de novicen.

 

Hoe het 800 jaar geleden begon …

Het leven van Sint Dominicus (1170 – 1221) begon – zoals dat van de meeste andere kinderen – samen met zijn familie en vrienden. Zijn ouders waren in goede doen, maar niet echt rijk.
Het was een vroom gezin. Er waren al twee zonen aan het studeren voor het priesterschap. Maar intussen hadden ze een redelijk normaal leven in Caleruega, in Oud-Castilië.

Toch waren er wat vroege aanwijzingen voor een grote toekomst. Vóór zijn geboorte had Juana, de moeder van Dominicus, een visioen. Ze zag een hond met een vlammende toorts in zijn bek, die tijdens het lopen de hele wereld in vuur en vlam zette. Dat werd geïnterpreteerd als een teken dat haar zoon de wereld in lichterlaaie zou zetten met het Evangelie. Ook verscheen er bij zijn doopsel een soort ster op het voorhoofd van Dominicus.
Dat heeft ertoe geleid dat de toorts en de ster symbolen zijn geworden van Sint Dominicus en van de Orde die hij heeft gesticht.

Hoewel hij een andere kant op had kunnen gaan, volgde Dominicus in de voetstappen van zijn broers en begon hij aan zijn studie voor het priesterschap. Terwijl hij daarmee bezig was, brak er een hongersnood uit en hij is erom bekend dat hij zijn boeken verkocht (het middeleeuwse equivalent van de tegenwoordige computer of smartphone!). Hij gebruikte het geld om voor de armen te zorgen.
Deze edelmoedige jongeman werd kort daarna tot priester gewijd en sloot zich vervolgens aan bij een religieuze gemeenschap in Osma. Hij stelde zich waarschijnlijk een eenvoudig en rustig leven voor. Maar God had, naar het schijnt, andere plannen.

 

Bidden voor elkaars intenties helpt

Als Dominicanessen vormen wij een gebedsgemeenschap.
Bidden is een belangrijke pijler in ons leven.
Door samen te bidden getuigen wij aan elkaar, dat Christus onder ons aanwezig is.
Onze verbondenheid met Christus, onze bezinning en gebed brengen ons ook dichter bij God.

Wij leggen ons leven in Gods Hand en zijn ervan overtuigd dat hij ons bidden en onze intenties hoort.
Dit beperkt zich niet alleen tot ons eigen leven. Wij willen graag anderen “meenemen” in ons gebed. Wanneer u een intentie hebt waarvoor wij samen kunnen bidden… kijk bij het kopje “Bidden” om de intentie op te geven.