Na vier jaar was het zover ……

Zuster Catharina Al en zuster Marga Zwiggelaar legden op zaterdag 18 november 2023

hun geloften voor het leven af in een volle Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat in Nijmegen.

 

Ten overstaan van God en een volle kerk met zusters, familieleden en vrienden spraken ze hun eeuwige professie uit en verbonden zich voor hun verdere leven

met de congregatie Dominicanessen van de Heilige Familie.

 

Lied aan het begin van de professieviering

Naar psalm 119 II

 

Een smekeling zo kom ik voor uw troon

Leg met uw woord beslag op mijn gedachten

Opdat ik in het licht der waarheid woon.

Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.

 

 

 

Voor het uitspreken van de professie voor het leven gaan

zuster Catharina en zuster Marga plat ter aarde liggen.

Een gebaar om uit te drukken dat zij zich volledig willen toevertrouwen aan God.

 

Ondertussen wordt de litanie van de heiligen gezongen….

Ontferm U over ons

Wees ons genadig

Wees onze voorspraak

 

 

 

 

Dominicaan Stefan Mangnus in zijn preek:

 

Het is intussen vier jaar geleden dat jullie, Marga en Catharina, een bijzondere stap zetten door in te treden in de congregatie van de zusters dominicanessen van Neerbosch.

Dat was een moedige stap: er waren lang geen novicen geweest, en dus was het niet zo duidelijk hoe jullie weg zou gaan lopen. En het was een moedige stap voor de zusters:

ook voor hen begon er met jullie intreden een nieuwe weg, met alle onzekerheid die daarmee meekomt.

Intussen zijn we vier jaar verder: Nadia voegde zich bij jullie, en heel recent zijn ook Esther en Mariëlle aan een noviciaat begonnen. Een rijkdom: voor jullie congregatie in de eerste plaats, en voor heel de dominicaanse familie. Wat goed dat er weer zusters komen, hoorde ik vaak toen jullie intraden, en vandaag voeg ik daar aan toe: wat een rijkdom dat er zusters zijn die zich voor heel hun leven zo aan God en aan dit religieus leven willen geven: dankjewel voor jullie generositeit.

 

We vieren dat dit dominicaanse leven voor jullie een thuis geworden is, een plaats om te verblijven. Jullie zijn samen jullie heel eigen wegen gegaan in het thuisraken in de dominicaanse wereld.

Als ik jullie daarover hoor, dan valt de gezamenlijkheid in jullie verschillen me op.

Ik bedoel: je hoeft niet lang met ieder van jullie op te trekken om iets van die verschillen te proeven. En tegelijkertijd zei jij, Catharina, toen we elkaar spraken dat je ook leert om op elkaar aangewezen te zijn: dat verschillen leren verstaan en gezamenlijkheid vormgeven een weg is die je samen gaat.

 

Zusters Marga en Catharina willen graag iedereen bedanken die dit mooie en belangrijke moment in hun leven hebben willen mee vieren, hetzij door hun aanwezigheid in de kerk, hetzij door in gebed en gedachten op afstand verbonden te zijn.

Als predikzusters gaan ze nu verder met hun dominicaanse missie: ‘contemplare et contemplata aliis tradere’, Gods liefde zoeken en delen in kerk en samenleving.

 

Foto’s: Ramon Mangold