Het Verleden Voorbij – De Toekomst Tegemoet door Ad Lansink

Het Verleden Voorbij

“Beoogt geen gedetailleerde geschiedschrijving van de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch.

De auteur heeft wel willen aangeven hoe de zusters vanaf de eerste stappen in het ‘Liefdehuis’ tot aan de realisering van het Zorgcentrum Huize Rosa de Dominicaanse geest hebben zichtbaar gemaakt, aanvankelijk in het onderwijs, later ook in de zorg voor anderen en elkaar.

 

De markering van de nieuwe mijlpaal in de veelkleurige geschiedenis van het Dominicaanse erfgoed in Neerbosch is voor de partners, betrokken bij de realisering van het nieuwe Zorgcentrum Huize Rosa, aanleiding om even achterom en vervolgens vooruit te kijken, naar de tijd die komen gaat.

De fakkel brandend houden: dat is een opgave en tegelijk een uitdaging voor al degenen die het door de Zusters Dominicanessen van Neerbosch begonnen werk voortzetten”, zo staat in de inleiding te lezen.

 

In het nawoord schrijft de heer Ad Lansink: “De noodzakelijke vernieuwing van Huize Rosa had meer voeten in de aarde dan de Congregatie en de Van Zeelandstichting destijds verwachtten. Nu, ruim  tien jaar later, kan worden vastgesteld, dat alle inspanningen niet tevergeefs zijn geweest. Integendeel. Met vereende krachten is het nieuwe Zorgcentrum Huize Rosa tot stand gebracht: een onmiskenbaar teken van visie en durf, van volhouden en doorzetten, van verbondenheid en samenwerking”.

 

Het is een boek geworden met prachtige foto’s, met interviews, met geschiedenis en achtergrondinformatie. De voormalige voorzitter van de Van Zeelandstichting heeft met plezier aan dit boek gewerkt en dat is te merken.

Ook de uitvoering is origineel, vanwege de kortere bladen waarop de teksten staan. De lettergrootte is hierdoor wat aan de kleine kant.

 

Drukker: Benda Drukkers te Nijmegen | ISBN: 978 90 821783 2 6

Omvang: 160 blz. | Formaat: 23 x 23 cm | Uitvoering: harde band; rijk geïllustreerd | Uitgavejaar: 2015