Laat ons nu eerst een Te Deum zingen door zuster Regina Mattens

Laat ons nu eerst een Te Deum zingen

Vijf en zestig jaar na de bevrijding van Nijmegen brengt zuster Regina Mattens, Dominicanes van Neerbosch, aan de hand van authentieke geschriften verslag uit van het congregationele leven in de Tweede Wereldoorlog.

De spiritualiteit van waaruit de zusters leefden, was de kracht die hen in staat stelde moeilijkheden te doorstaan en hun apostolische activiteiten, aangepast aan de omstandigheden, voort te zetten.

 

De Dominicanessen van Neerbosch hadden destijds drie kloosters in Nijmegen. Daarnaast had de congregatie zestien vestigingen in andere plaatsen in Nederland en twee in Indonesië.

 

De zusters in Nijmegen, Westervoort en Goor werden gedwongen te evacueren, te vluchten of een veilig heenkomen te zoeken in de schuilkelders van hun huis.

Elders was gebrek aan voedsel en ander materiële voorzieningen. De zusters in Indonesië overleefden ternauwernood de Japanse interneringskampen.

 

Uitgever: Valkhof Pers te Nijmegen.

ISBN 978 90 5625 305 9 

  • Omvang 350 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm 
  • Uitvoering harde band; rijk geïllustreerd
  • Uitgavejaar 2009